Στρατηγική Εταιρικής Διακυβέρνησης
Διαχείρισης Κινδύνου & Ασφάλισης

Γιατί διαφέρουμε

Με βάση την πολυετή επαγγελματική  εμπειρία μας και ενασχόληση σε θέματα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Συναλλακτικού Ρίσκου, πρωταρχικός μας στόχο είναι να προσφέρουμε σε κάθε Εταιρικό μας συνεργάτη, την τεχνογνωσία για τη Δημιουργία μίας Αποτελεσματικής Πολιτικής Διακυβέρνησης που καθιστά  προετοιμασμένες τις Εταιρείες-Πελάτες μας για τις απειλές που είναι εκτεθειμένες .

Γιατί να μας επιλέξετε

Η αποδεδειγμένη εξειδίκευση και εμπειρία μας στη Διαχείρισης Συναλλακτικού Κινδύνου, σε τακτικές για εξεύρεση ρευστότητας, στην ανάλυση των αγορών,  στις Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και οι υψηλού επιπέδου συνεργασίες μας, μας δίνουν την δυνατότητα να παρέχουμε ολοκληρωμένο πλάνο λύσεων και εφαρμογής των αναγκαίων πολιτικών και τακτικών, κατανοώντας σε βάθος τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Τι προσφέρουμε

1. Υψηλές προδιαγραφές υπηρεσιών προς τους πελάτες μας .
2. Άριστη Γνώση του Αντικειμένου.
3. Εξοικονόμηση Χρόνου.
4. Μακροχρόνιες συνεργασίες.

Οι υπηρεσίες μας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΡΙΣΚΟΥ

Με γνώμονα ότι η διαχείριση επιχειρηματικού ρίσκου είναι ο κεντρικός πυρήνας στρατηγικής για κάθε επιχείρηση, υποστηρίζουμε τις εταιρείες στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση ισχυρών και αποτελεσματικών ενεργειών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Αναγκαιότητα της παροχής οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των συναλλασσόμενων με στόχο την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και τις απειλές που πρέπει να αποφεύγουν οι πελάτες - συνεργάτες μας .

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί μια από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της Εθνικής μας Οικονομίας. Οι προκλήσεις της Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλουν την ανάπτυξη εξιδεικευμένων ασφαλιστικών μοντέλων και λύσεων κατά κινδύνων που απειλούν την Αγροτική Παραγωγή. Στο πορτοφόλιο των υπηρεσιών μας έχουμε μεριμνήσει για την ύπαρξη τέτοιων λύσεων μέσω συνεργασιών μας από τη Διεθνή Αγορά.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το Νέο Μοντέλο Επιχειρηματικότητας επιτάσσει πολιτικές που συμπεριλαμβάνουν την υιοθέτηση και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσουμε αναλύσεις και διαμορφώνουμε σε συνεργασία με τον Επιχειρηματία το πλάνο ενεργειών Βιώσιμης Ανάπτυξης που καλείται να ακολουθήσει. Είναι κοινά παραδεκτό ότι η καλή πιστοληπτική αξιολόγηση μιας Επιχείρησης σχετίζεται άμεσα με την επίτευξη στόχων Βιωσιμότητας.

Οι αξiες μας

Στόχος

Ο στόχος μας είναι η διαμόρφωση συνθηκών αμοιβαίου κέρδους για τους πελάτες- συνεργάτες μας με γνώμονα τη συνεχή διεύρυνση των Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων τους, την διαμόρφωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τη μείωση του κόστους τους  και την αύξηση της κερδοφορίας.

Εξειδίκευση

Διαθέτουμε τη γνώση και την εμπειρία για να παρέχουμε λύσεις στους Πελάτες μας με εξειδικευμένα προϊόντα, κατανοώντας την κάθε ανάγκη τους. Μέριμνα μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες που να διασφαλίζουν την ανάπτυξη των πελατών μας ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις τους.

Γνώση

Επιδιώκουμε τη συνεχή επιμόρφωση των στελεχών της Ομάδας μας, μέσω των Διεθνών συνεργασιών μας και επενδύουμε σε Νέους με Εξιδεικευμένες γνώσεις ώστε να ανταποκρινόμαστε στις σύνθετες απειλές - προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Επιχειρήσεις σήμερα.

Ακεραιότητα

Δρούμε Ειλικρινά, Αξιόπιστα και Δίκαια, τηρώντας
υψηλά πρότυπα Ηθικής Εταιρικής Υπευθυνότητας
σε όλες τις δραστηριότητές μας.

Καινοτομία

Προωθούμε τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την
ανοιχτή σκέψη για τη βελτίωση των προϊόντων,
των υπηρεσιών και των διαδικασιών μας.

 Οι συνεργάτες μας